Alger driver havsdjur att begå självmord

Förgiftade krabbor och fiskar strandar i miljoner

1 september 2009

Utsläpp av vätesulfid under vattnet driver gigantiska fiskbestånd att begå självmord. Utsläppen är så stora att de syns på satellitfoton, och dessutom förekommer är de mycket oftare än man antagit. Hittills har forskarna trott att det gick flera år mellan utsläppen, men ny forskning visar att nio utbrott på ett år inte är ovanligt. De giftiga gasutsläppen i havet sker utanför Namibia och Sydafrika, som tack vare gynnsamma strömsystem är ett av världens fiskrikaste områden. Just strömförhållandena är dock en del av förklaringen till de stora utsläppen. Från havsbottnen virvlar det upp stora mängder kiselalger, som äts av plankton, som i sin tur blir föda åt större djur. Planktonet hinner dock inte omsätta alla algerna, så en del av dem faller till bottnen, där de bryts ned och omvandlas till vätesulfid. Gasen samlas i fickor under havsbottnens sediment, men ibland slipper den ut. Utsläppen tränger bort syret ur vattnet och förgiftar fiskar och andra havsdjur, som i panik simmar in mot land och strandar i miljoner längs kusten. Ett utsläpp av vätesulfid kan täcka en yta stor som halva Danmark och är ett hot mot fiskenäringen. Forskare hoppas att i framtiden kunna förutspå utsläpp och ge traktens fiskare en möjlighet att fiska av området, innan gasen slipper ut.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: