Aggressiva babianer blev som lamm

Övervikt av honor lugnade hannarna

1 september 2009

Normalt är babianhannar mycket aggressiva och beter sig asocialt i flocken. I en ny undersökning har man följt en flock babianer i Kenya under nästan 20 år och den visar överraskande att detta beteende är inlärt och inte medfött. Forskarna bygger sin slutsats på iakttagelser av hur flocken förändrades, när babianerna drabbades av en sjukdom, som snabbt tog kål på hälften av alla hannarna. Det stora antalet honor i flocken påverkade de överlevande hannarnas beteende, så att de under åren efter sjukdomen blev lugnare, och förändringen blev permanent. I dag finns inga av de ursprungliga han- narna kvar, och alla de nya hannarna är invandrade djur. Samtidigt finns det på nytt lika många hannar och honor. Trots det har hannarna ett lugnt beteende. Mängden aggressivt beteende gentemot honorna har reducerats med mer än 80 procent, och istället tillbringar aporna nu dubbelt så lång tid med att plocka loppor på varandra. Det har samtidigt sänkt stressnivån i flocken.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: