nb_u07 Measles

Framtidens vaccin botar sjukdomar som redan brutit ut

Diskussionen om huruvida barn bör vaccineras mot t.ex. mässlingen går het, men framtidens vacciner kommer troligtvis tysta debatten helt.

12 februari 2015 av Carsten Nymann

Forskare, läkare och självaste Barack Obama har nyligen uppmanat föräldrar att få sina barn vaccinerade mot bland annat mässling.

Orsaken är att många väljer bort vaccin på grund av rädsla för att själva vaccinationerna kan göra barnen sjuka.

Vaccin är svaga sjukdomar

Ett klassiskt vaccin fungerar genom att läkarna injicerar sjukdomsframkallande mikroorganismer i försvagad form i patientens kropp.

På så sätt lär immunförsvaret känna sjukdomen och kan reagera omgående om det vid en senare tidpunkt blir utsatt för just den sjukdomen.

Nackdelen med vaccinen är att patienten i sällsynta fall kan bli sjuk av själva injektionen, OCH att den i sakens natur bara fungerar förebyggande.

Framtidens vaccin använder gener

Framtidens vaccin däremot få bukt med båda förbehållen.

Genom att sätta in en liten "skvaller-gen" i patientens celler kan läkarna lära immunförsvaret att känna igen sjukdomar baserat på ett enda protein.

Alltså behöver läkarna inte utsätta kroppen för hela sjukdomens mikroorganism.

I några fall kan den nya typen vaccin till och med rädda patienter som redan är drabbade av sjukdom.

Nya vaccin ska först vara säkra

Nackdelen är att vaccin i form av genmanipulation av cellerna kan vara en riskabel affär och i värsta fall kan leda till cancer eller immunsjukdomar.

Därför arbetar forskarna på högtryck för att göra de nya vaccinen säkra. Potentiellt sett kommer gen-vaccin kunna bota allvarliga sjukdomar som HIV och cancer.

Vaccin ger inte autism

Vaccin-skepsisen inleddes 1998. Den brittiske läkaren Andrew J Wakefield slog fast i en rapport att 12 barn hade utvecklat autism till följd av den så kallade paraplyvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). 2010 drog den vetenskapliga tidskriften The Lancet emellertid tillbaka rapporten och förklarade dess innehåll inkorrekt och förfalskat, då det visade sig att den var "beställd" av en advokat. Rapporten fick dock de konsekvenser att antalet barn som fick mässling efter några år steg dramatiskt i England och Wales.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: