Tog européerna med sjukdomar från Amerika?

De första européerna förde sjukdomar till Amerika. Fanns det även sjukdomar som indianerna smittade européerna med?

1 september 2009

Det är välkänt att de första européerna smittade människor i både Nord- och Sydamerika med sjukdomar, som tog livet av en stor mängd indianer. I varje fall en sjukdom tog sig dock åt andra hållet över Atlanten. Forskarna har länge haft en teori om att Columbus och hans män på 1490-talet tog med sig syfilis från Amerika till Europa, och nyligen har en undersökning utförd vid Emory University i Atlanta i USA bekräftat detta. Forskarna har undersökt generna hos grupper av bakterier från över 20 olika geografiskt åtskilda områden, och resultaten pekar på att syfilis härrör från Sydamerika. Syfilis överförs sexuellt och blev mycket utbredd under renässansen. Först på 1940-talet upptäckte man en effektiv behandling.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: