Varför dödar en del virus sina värdorganismer?

Hur kan det vara att vissa virus som AIDS- och ebolavirus är så aggressiva att de dödar sina värdorganismer? Är det inte ett slags indirekt självmord?

1 september 2009

Virus är mikroorganismer, som är beroende av levande celler för att kunna föröka sig. Därför är virus tvungna att invadera celler i växter, djur eller människor och ta över deras produktionsapparat för att kunna bilda nya virus och sprida sig. Det är stor skillnad mellan olika virus. Vissa orsakar ingen sjukdom, andra bekämpas lätt av immunförsvaret, medan vissa kan leda till allvarlig sjukdom eller död. Man vet inte varför det är så. Man kan tycka att det verkar som om de mest aggressiva virusen är inne på en självmordskurs. Till exempel ebola- och hantavirus dödar i regel sina offer efter ett par dagar. Dessa virus är dock mycket smittsamma. Det betyder att de nästan alltid hinner infektera ett nytt offer, innan det första dukar under. Moderna karantänsåtgärder har emellertid gjort livet en aning svårare för de dödliga virusen. Om det inte lyckas hitta ett offer i tid, har det dock ytterligare ett ess i rockärmen. Många av dem kan nämligen överleva under längre tid i andra arter, som inte själva drabbas av sjukdomen. För de virus som är farligast för oss människor gäller detta i synnerhet apor, men även fladdermöss kan fungera som fullt friska smittbärare. På det sättet kan ett virus överleva i flera år, tills det kommer i kontakt med människor och orsakar en ny epidemi.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: