Mosquito 16/2014

Mygg med mördargen ska utrota denguefeber

Varje vecka släpps en halv miljon specialdesignade myggor ut i naturen i Brasilien. Myggorna har ett särskilt uppdrag: de ska para sig med vilda mygg och få avkomman att dö. Målet är att utrota den myggburna sjukdomen denguefeber.

8 oktober 2014 av Malene Breusch Hansen

Denguefeber dödar 25 000 varje år

Varje år smittas 100 miljoner människor av sjukdomen denguefeber och 25 000 av dem dör på grund av sjukdomen.

Denguefeber överförs av myggarten Aedes egypti. Till skillnad från malariamyggan, som sticker sina offer om natten, är Aedes egypti aktiv på dagen vilket gör det mycket svårare att skydda sig mot de smittade myggornas stick.

Myggor bekämpas med... myggor

Därför har det brittiska företaget Oxitec använts sig av ett helt annat vapen i kampen mot viruset än traditionella myggnät och insektsmedel: De bekämpar denguemyggor med myggor.

De brittiska forskarna har skapat en speciell mygga med ett genetiskt fel. När den genmodifierade hanmyggan sätts ut i det fria och parar sig med en vild honmygga lämnar han vidare genfelet till sin avkomma som i sin tur inte kommer att klara att utvecklas till vuxna myggor. I stället dör avkomman som larver.

Genom att komma till rätta med myggorna minskar forskarna risken för att befolkningen ska smittas med denguevirus.

82% av myggen dog i försöken

Metoden har testats i naturen. De specialdesignade myggorna släpptes för första gången ut på Caymanöarna 2010, och då dog 82 procent av myggen i försöksområdet. Se videoklippet från det första myggutsläppet nedan.

Efter det har myggorna även placerats ut på tre olika platser i Brasilien, och mellan 79 och 96 procent av myggbestånden i områdena har utrotats. Ett av försöken pågår fortfarande, medan andra, nya, befinner sig på ritbordet.

Nästa motståndare: Malaria

Om metoden visar sig fungera väl även i fortsättningen, hoppas Oxitec kunna utvidga användningen av myggvapnet till att även bekämpa en annan myggburen sjukdom, som har 40 gånger så många liv på sitt samvete: Malaria. Varje år dör cirka en miljon människor till följd av att de smittas av malaria.

Läs mer om de genmodifierade myggen och myggfabriken i Brasilien där de massproduceras, i Illustrerad Vetenskap nummer 16. Här kan du bland annat få svar på hur forskarna odlar myggorna med mördargener och få veta mer om de framgångsrika försöken.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: