Woman sunbathing on beach

Varför orsakar vissa ämnen cancer?

Cancer uppkommer när celler börjar dela sig okontrollerat. Hur kan det ske?

10 januari 2011

Cancerframkallande ämnen är ämnen, som genom kemiska förändringar av cellernas DNA ändrar deras gener. Det leder till att cellen avläser DNA-koden felaktigt, så att det bildas en felaktig kopia, när cellen delar sig.

Cancer uppstår, när det sker en förändring (mutation) av specifika gener, som normalt styr celldelningen i kroppen. Därmed börjar cellerna dela sig okontrollerat, och en tumör växer fram.

Många cancerceller har även mutationer i gener, som får nya blodkärl att växa fram till tumören. På så sätt får den rikligt med näring och syre, så att den kan växa sig stor. Därutöver kan cancercellerna släppa taget om sin omgivning och på så sätt flytta någon annanstans i kroppen, där de växer vidare.

Det är genom denna process, så kallad metastasering, som cancern sprider sig. Denna förmåga beror också på mutationer, och det krävs cirka fem till sex mutationer för att omvandla en normal cell till en cancercell.

UV-strålning är ett exempel på något som förändrar cellernas DNA, och det är därför som intensivt solande kan ge hudcancer.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: