nb_u02 child mortality

Barnadödligheten minskar

Tekniska och medicinska landvinningar betyder att dödligheten bland barn under fem år har minskat med runt 50 procent sedan 1990.

8 januari 2015 av Carsten Nymann

Brist på dricksvatten, lunginflammation, malaria, diarré och nedärvd HIV från modern är några av de hot som små barn i Afrika måste slåss mot sina första fem år i livet.

Men tack vare bättre behandlingsmetorder, som bland annat kan förebygga HIV-smitta från mamma till barn, nya tekniker och folkupplysning har antalet dödsfall halverats de senaste 20 åren.

2013 överlevde alltså 200 000 fler 0-5-åriga barn än året före.

Dödligheten ska ner

Att kurvan ser ut som den gör är troligtvis ett direkt resultat av FN:s så kallade Millenniemål som antogs av 189 länder år 2000.

Ambitionen var att få ner fattigdom och förbättra levnadsvillkoren i världens fattigaste länder, och ett av målen är specifikt att få ner barnadödligheten fram till 2015.

En enorm utmaning

Även om målet kan sägas ha uppnåtts, står världen fortfarande inför en stor utmaning. Mer än sex miljoner barn dör varje år innan de har fyllt fem år.

De flesta av helt banala orsaker som normalt inte skulle varit svåra att förhindra.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: