Kan en operation vara till 100 procent steril?

1 september 2009

Vid en operation är man noga med att allt som kommer i direkt kontakt med såret – kirurgiska instrument, tamponader, vätskor samt kirurgens handskar – är helt sterilt. Det kan ske till exempel genom ångsterilisering under tryck vid 121 grader Celsius i 15 minuter, med torrsterilisering vid 160 grader Celsius i två timmar eller med bestrålning med gamma- eller betastrålar. Dessa metoder garanterar att sannolikheten för att en enstaka mikroorganism överlever är mindre än 0,0001 procent. Däremot är det i princip omöjligt att hålla resten av operationssalen, läkarna, sjuksköterskorna och patienten helt sterila. Även om rummet rengörs noggrant, ventileras med steril luft och ett svagt övertryck upprätthålls, så att mikroorganismer har svårt att blåsa in när dörren öppnas, så kommer det alltid att finnas mikroorganismer närvarande, och är oturen framme kan de virvlas upp i patientens sår. I de flesta fall är det dock ingen katastrof, för en enstaka bakterie, viruspartikel eller svampspor kan inte ge upphov till en infektion. Mikroorganismerna måste kämpa mot immunförsvaret och därför måste det vara många organismer om uppgiften, så att de till exempel kan utsöndra ämnen som försvagar kroppens försvarsmekanismer.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: