sperma av hud

Ofruktsamma män kan få friska spermier framodlade av egna celler

Ny teknik gör att ofruktsamma hanmöss med dålig spermiekvalitet kan få biologiska ungar. Forskare ska nu skapa friska och virila spermier från pappans celler i ett laboratorium.

3 mars 2016 av Karine Kirkebæk

Banbrytande forskning tar fertilitetsbehandling till helt nya höjder: I framtiden kan män med dålig spermaproduktion få hjälp med framodlad frisk sperma av till exempel hudceller.

Infertilitet hos män kan bero på flera saker: avsaknad av hormoner för att bilda sperma, bristande spermaproduktion i testiklarna och ett dåligt eller bristfälligt utlopp av sädesceller från testiklarna.

Friskare sperma än mössens

För att hjälpa män med bristande spermaproduktion har ett kinesiskt forskarlag i ett försök med möss skapat livsduglig och betydligt friskare sperma än mössens egen i en laboratorieskål. Den nya sperman befruktade därefter ett musägg. Detta har nyligen publicerats i tidskriften Cell Stem Cell.

Befruktningen var inte bara framgångsrik i skålen. Den inseminerade mushonan födde friska ungar, som till och med kunde fortplanta sig på naturligt sätt.

Sperma skapad i laboratorium

Att skapa artificiella sädesceller har tidigare visat sig vara svårt, eftersom könsceller som sädesceller skapas genom den komplicerade reduktionsdelningen – meios. En process som hos människor reducerar 46 kromosomer till 23.

De kinesiska forskarna har lyckat med att imitera kroppens spermaproducerande maskineri genom att ta ut stamceller från ett musfoster och odla dem med celler från en mustestikel.

På så sätt har man lyckats med att skapa omogna sädesceller, även kallade spermatider, som injicerades direkt i en äggcell. Efter det placerades det befruktade ägget i livmodern på en mushona, som senare födde friska ungar.

Sperma ska hjälpa barnlösa par

Experter tror att tekniken i framtiden kan skapa sperma från mäns hudceller.

– Dagens konstgjorda befruktning fungerar inte för alla par, men vi hoppas att vår forskning blir en väsentlig förbättring när det gäller mäns ofruktsamhet, säger professor Jiahao Sha från Nanjing Medical University, som ligger bakom forskningen, till The Independent.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: