Jeronimo Perez Zurdo

Ny medicin väcker komapatienter

Ny försöksbehandling väcker patienter ur komaliknande tillstånd och får dem att övervinna sina hjärnskador. Det tyder på att koma beror på en kemisk obalans i hjärnan, som kan behandlas.

2 november 2010 av Gorm Palmgren

Kraftiga slag mot huvudet, förgiftning, syrebrist eller blodproppar kan utlösa koma. Tillståndet följs ofta av en månads- eller årslång medvetslöshet, under vilken patienten bara kan reagera med reflexer eller genom att till exempel le mot ett känt ansikte men i övrigt inte kan ge uttryck för känslor och behov. Hittills har den enda behandlingen för dessa patienter varit omvårdnad och omsorg, och man har bara kunnat hoppas på att de med tiden vaknar upp utan alltför svåra men av sina hjärnskador. Nu visar emellertid nya försök att i varje fall några av dessa patienter på ett närmast mirakulöst sätt kan väckas till liv och på rekordtid återvinna de förlorade hjärnfunktionerna.

Den 21 augusti 2004 var 25-årige Jeronimo Perez Zurdo med i en trafikolycka och ådrog sig svåra skador i huvudet. Kraniet trycktes ihop, blödningar fick trycket att stiga i hjärnan och skanningar visade allvarliga skador i pannloben och i hjärnbalken, som förbinder hjärnhalvorna. Zurdo låg i koma och gled efterhand över i först ett så kallat vegetativt tillstånd och senare ett tillstånd med minimalt medvetande. I månader var de enda livstecknen att hans ögon plötsligt kunde öppnas och följa en rörelse, eller slumpmässiga rörelser av höger arm som en reaktion på frågor. Efter 104 dagar i detta tillstånd skattade läkarna hans tillstånd enligt två vedertagna ”komaskalor”. CNCS-skalan beskriver graden av medvetslöshet, och på en skala från 0 till 44 fick han 20, vilket motsvarar måttligt koma. DRS-skalan anger patientens funktionsbortfall, och på en skala där 30 betyder hjärndöd, uppnådde han 21, motsvarande en extremt allvarlig funktionsnedsättning.

Prövar ny behandling trots dåliga odds

Under ledning av Esteban A Fridman beslutade sig läkarna på sjukhuset i Buenos Aires i Argentina för att testa en helt ny behandling på Zurdo. Fridman menade att hjärnans sviktande funktion under koma kanske kunde bero på brist på neutransmittorn dopamin, och trots att tidigare försök av andra forskare inte hade visat några lovande resultat, valde han att fullfölja sin idé. De andra forskarna hade nämligen antingen försökt få hjärnan att själv bilda mer dopamin eller att tillföra den ett annat ämne med ganska svag dopamineffekt. Fridman ville i stället testa läkemedlet apomorfin, som är en väldigt potent ”härmare” av dopamin. Medlet används för behandling av allvarliga fall av Parkinson, där hjärnans dopaminnivå också är låg.

Fridman satte ett dropp på den unge mannen, så att han kontinuerligt tillfördes små mänger apomorfin, och gick sedan hem, då arbetet var slut för dagen. Redan några timmar senare ringde dock patientens mamma hem till läkaren och berättade att hennes son verkade ha vaknat.

Fakta

Det finns tre slags sänkt medvetande

Hjärnspecialister kan avgöra en patients medvetandegrad med hjälp av grundliga observationer.

Koma Personen är helt medvetslös och kan inte väckas. Rör sig inte, har endast få reflexer och ­reagerar inte alls på stimuli.

Vegetativt tillstånd Patienten är medvetslös med få reflexer och slumpmässiga rörelser. Ögonen är öppna, och patienten kan reagera på ljus, ljud och beröring.

Minimalt medvetande Personen är lite mer medveten än en vegetativ patient. Sträcker av och till ut armarna och griper efter föremål eller reagerar på direkt tal. Ler och gråter ibland medvetet.

Tema

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: