moderkage

Nu kan forskare leverera medicin till sjuka moderkakor

Genom att behandla moderkakan som en cancertumör har forskarna för första gången lyckats leverera medicin direkt till moderkakan. Det ska bland annat förhindra dålig tillväxt hos foster och för tidiga födslar.

12 maj 2016 av Karine Kirkebæk

Tio procent av alla graviditeter slutar med komplikationer som bland annat kan resultera i för tidig födsel eller havandeskapsförgiftning hos modern. Båda kan påverka fostrets tillväxt.

Många av de här komplikationerna kan spåras till en dåligt fungerande moderkaka som av olika skäl inte levererar de nödvändiga näringsämnena.

Värmesökande missil

I sådan en situation har läkare tidigare tvingats nöja sig med att ge mamman medicin och hoppas att den når fram till moderkakan.

Men nu har ett forskarteam från universitetet i Manchester i England uppfunnit en metod som gör att de kan skicka medicinen som en värmesökande missil mot moderkakan.

Ser moderkakan som en tumör

Metoden behandlar moderkakan som en cancertumör. Moderkakan uppför sig nämligen precis som en tumör: Den växer snabbt och undgår immunförsvaret.

Därför exponerade forskarna moderkakan för två slags kedjor av aminosyror – så kallade peptider – som används för att träffa cancertumörer (peptiderna CGKRK och iRGD).

De här peptiderna kan, förutom att träffa cancern, även bära med sig den nödvändiga medicinen.

Risk för vissa mödrar

Hos gravida möss har den här metoden varit mycket framgångsrik.De mikroskopiska kedjorna av aminosyror hitta målinriktat rätt väg till moderkakan och levererade ett tillväxthormon som stärkte organet. Metoden ser också ut att fungera på människor.

En nackdel med behandlingen är dock att den kan vara riskfylld för mödrar som har drabbats av cancer men som inte diagnosticerats än, eftersom peptiderna inte vet vart de ska i dessa fall – till cancern eller moderkakan.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: