Lung transplantation

Video: Se människolungor andas i glaskupol

Inemot 80 procent av alla givarlungor kasseras på grund av misstankar om fel och brister. Nu kan en glaskupol under tryck testa lungornas tillstånd och förmåga att syrsätta blodet före en transplantation.

29 april 2013

När en givare ligger på operationsbordet, och läkarna skall ta hand om de organ som kan rädda andra patienters liv, tvingas de kassera omkring 80 procent av alla lungor. Den ömtåliga vävnaden är helt enkelt förstörd efter skador i samband med givarens död, till exempel i en trafikolycka, eller också är läkarna tveksamma till om de kan använda lungorna eller ej. Det har den kanadensiske läkaren Shaf Keshavjee från University of Toronto försökt avhjälpa med en helt ny teknik, ett så kallat ex vivo-test, i vilket de tilltänkta lungorna testas under nästan naturliga förhållanden.

Steril glaskupol under tryck Lungorna ligger i en lufttät, steril glaskupol, medan en syntetisk blodersättning pumpas genom dem, precis som blod skulle ha gjort i kroppen. Samtidigt ser en pump till att öka och minska trycket inne i glaskupolen, så att lungorna på så sätt "andas" och syrsätter blodersättningen så bra de kan. Genom att mäta syreinnehållet i vätskan efter att den passerat genom lungorna kan läkarna avgöra, om de fungerar eller till exempel är perforerade och därför inte kommer att klara sin naturliga uppgift i en ny kropp.

Test blåser nytt liv i lungorna År 2011 genomförde Shaf Keshavjee ett kliniskt försök, i vilket 20 patienter fick lungor, som normalt skulle ha kasserats, men som trots det klarade ex vivo-testet. Undersökningen visade att endast 15 procent av dessa patienter drabbades av komplikationen PGD, som gör att den nya lungan avstöts under de första tre dygnen. Denna komplikation drabbade däremot 30 procent av de patienter som hade behandlats på vanligt sätt. Det tyder alltså på att ex vivo-testet inte bara kan sålla fram fler användbara givarlungor, utan att det också kan blåsa nytt liv i lungorna, så att de blir bättre rustade för sin nya uppgift. Forskaren hoppas att hans metod kan bidra till att minska den akuta bristen på givarlungor. *Se lungorna andas utanför kroppen i videolänken*

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: