Blasting kidney nerves with radio waves

Radiovågor kan sänka blodtrycket

En effektiv kur mot högt blodtryck går ut på att låta radiovågor förstöra nerver nära njurarna.

Även om metoden redan används på cirka 80 sjukhus och vårdinrättningar i Europa och Australien, har den först nu fått godkännande i ett kliniskt försök utfört av ett internationellt forskarlag under ledning av Murray Esler från Baker IDI Heart and Diabetes Institute i Melbourne, Australien.

Runt hälften av alla patienter med högt blodtryck reagerar inte tillfredsställande på befintliga läkemedel, och just den typen av patienter valdes som försökspersoner för att testa den nya behandlingen.

Ett halvår efter behandlingen hade deras blodtryck i genomsnitt sjunkit med 32/12 mm Hg (kvicksilver) i förhållande till utgångspunkten på 178/96 mm Hg, medan blodtrycket förblev oförändrat hos en kontrollgrupp, som endast fick medicin. Hela 84 procent av patienterna erhöll en sänkning av blodtrycket på minst 10 mm Hg.

Njurarna spelar en viktig roll i regleringen av blodtrycket genom att ta bort salt och andra ämnen ur blodet. En del av denna aktivitet kontrolleras från hjärnan via det sympatiska nervsystemet, och tidigare försök har visat att patienter med högt blodtryck ofta har en ökad aktivitet i dessa nerver.

Forskarna försökte därför förlama några av njurarnas sympatiska nerver med radiovågor. Nervernas elektriska system är särskilt känsliga för behandlingen, men själva artären tar inte skada.

Överaktiva njurnerver sätts ur spel

Högt blodtryck kan bero på för hög aktivitet i njurarnas sympatiska nerver. Behandlingen avhjälper detta.

1. En kateter förs från patientens ljumske genom en artär till njurarna.

2. En elektrod i spetsen av katetern sänder ut riktningsbestämda radiovågor, som värmer upp de sympatiska nerverna omkring artären, så att de inte längre fungerar.

3. Blodtrycket sjunker.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: