Hur kommer det sig att medicin aldrig har positiva biverkningar?

Varför har vanliga piller aldrig positiva bieffekter som styrka eller glädje. De ger alltid illamående, kräkningar, huvudvärk och så vidare. Varför?

1 september 2009

Det är för att en positiv effekt av mediciner – avsiktlig eller oavsiktlig – definitionsmässigt inte är någon biverkning. En biverkning definieras nämligen som en skada eller en oavsiktlig reaktion på den aktuella medicinen, när den används i normala doser. Effekten av en överdosering av medicin är därmed inte heller att betrakta som en biverkning i egentlig mening. Om man emellertid bortser från det definitionsmässiga, finns det faktiskt tillfällen då läkemedel kan ha positiva biverkningar. Ett exempel är antidepressiva medel, som kan ge ökad sexlust. Likaledes finns det medicin mot åksjuka, så kallade antihistaminer, som motverkar yrsel. Vissa av preparaten har en lugnande inverkan, vilket ibland kan vara en fördel, när det till exempel rör sig om barn. Därför använder läkare ofta gamla preparat med biverkningar istället för de nya som inte har några. I den poppigare avdelningen finns p-piller som kan ge större bröst. Det räknas väl i vissas ögon som en positiv biverkning. Att positiva biverkningar är relativt sällsynta beror självklart på att man gör vad man kan för att ta bort de oavsiktliga reaktionerna, innan medicinen kommer ut på marknaden. En ny typ av medicin lanseras på marknaden först efter flera års användande av tusentals patienter, och när man kartlagt alla biverkningar. En komplicerande faktor är att biverkningar kan uppstå, när olika typer av läkemedel kombineras. De sorters mediciner som oftast ger biverkningar är antibiotika, hjärtmediciner samt mediciner som påverkar centrala nervsystemet, till exempel läkemedel mot epilepsi.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: