doctor vaccinating patient in shoulder

Hjälpämne gör vacciner effektivare

Vaccin är en genial uppfinning, men för att effektivt kunna rusta immunförsvaret mot världens många sjukdomar utan att samtidigt skada patienterna är det inte längre tillräckligt att fylla sprutan med försvagade mikroorganismer. Nyckeln till framgång är i dag att förse vaccinet med en rad skräddarsydda effektförstärkare.

10 januari 2011 av Klaus Wilhelm

Vaccin är en av medicinens största landvinningar. Läkarna har räddat otaliga människoliv genom att i förebyggande syfte upprusta immunsystemet mot sjukdomsframkallande mikroorganismer. På så sätt har man lyckats utrota smittkoppor och pressa tillbaka sjukdomar som mässling och polio så pass att de kanske kommer att kunna utrotas fullständigt.

Ett vaccin härmar en infektion, så att immunsystemet reagerar och sedan ”minns” den aktuella sjukdomen, om den senare dyker upp i kroppen.

Traditionella vacciner med biverkningar

Vaccinets viktigaste ingrediens är de så kallade antigenerna, som framkallar en motreaktion från immunförsvarets sida.

Traditionella vacciner innehåller döda eller försvagade mikroorganismer, som konfronterar immunsystemet med hundratals eller till och med tusentals främmande antigener, vilket utlöser en mycket kraftig reaktion. Det kan ge bakslag i form av biverkningar eller till och med en infektion med den sjukdom som vaccinet skulle skydda mot. Samtidigt är det svårt att producera dessa vacciner i större skala, då det kan vara stor skillnad mellan de enskilda portionerna.

Därför har vaccintillverkarna i dag ofta gått över till att förse sina produkter med enskilda, genteknologiskt framställda antigener, som utlöser en helt specifik immunreaktion. Denna strategi gör tillverkningen lättare och begränsar de oönskade biverkningarna.

Problemet är bara att ju ”renare” vaccinet är, desto svagare och långsammare reagerar immunsystemet. Förklaringen är att de nya vaccinerna till skillnad från sina föregångare, som innehöll mer eller mindre kompletta mikroorganismer, inte innehåller något adjuvans, det vill säga hjälpämne, som ser till att immunsystemet snabbt och effektivt angriper alla inträngande virus eller bakterier.

Tema

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: