autism

Cancermedicin biter på symptom på autism

Ny forskning ger hopp om ett botemedel mot autism. Försök på möss har visat att cancermedicin kan stoppa bland annat social fobi hos möss i alla åldrar med autism.

26 februari 2016 av Karine Kirkebæk

Precis som att slå om en strömbrytare har forskare lyckats aktivera en gen i kampen mot autism.

Forskare från MIT i USA har designat möss som föds med en avstängd gen kallad Shank3. Genen är avstängd hos 1 procent av alla autism-patienter.

Genom att aktivera Shank3-genen kunde forskarna stoppa symptom förknippade med autism som att undvika social interaktion samt tvångsmässigt och repetitivt beteende. Och forskarna är speciellt entusiastiska över att behandlingen fungerade både hos vuxna och mycket unga möss. Det har nyligen publicerats i tidskriften Nature.

Autism försvinner hos möss

Forskarna med professor Guoping Feng i spetsen lyckades aktivera Shank3-genen genom att ge mössen bröstcancermedicinen tamoxifen.

Mössen i studien hade ångest, tvångssyndrom och social fobi. Men så snart forskarna aktiverade Shank3 började mössen interagera med varandra och gjorde färre monotona upprepningar som till exempel att vidröra ansiktet med tassen eller att klia sina ögon upprepade gånger.

På cellnivå kunde forskarna mäta att det förekom en ökning av de grenar som nervcellerna använder till att kommunicera med varandra när Shank3-genen aktiverades.

Autism hos gamla möss är svårare

Även om de gamla mössens sociala fobi botades, kämpade de fortfarande med ångest. Det tyder på att ångest i samband med autism ska behandlas tidigt i livet – 20 dagar efter födseln i mössens fall.

Musens hjärna är inte identiska med människans, men många av generna som är förknippade med autism är lika hos möss och människor. Därför hoppas forskarna kunna testa gen-strömbrytaren på människor i framtiden.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: