Vårt minne är överraskande bra

Under senare år har flera forskningsresultat visat att vårt minne inte alltid är att lita på. Nya studier av en grupp forskare vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, visar dock det tvärt motsatta, nämligen att vårt visuella långtidsminne är betydligt bättre än man trott. Forskarna visade en grupp testpersoner bilder av 3000 olika objekt, som vart och ett visades i tre sekunder. Senare samma dag skulle försökspersonerna se bilderna på nytt. Denna gång visades de i par, tillsammans med en bild som de inte hade sett tidigare. Paren tillhörde tre kategorier.

1 september 2009

Under senare år har flera forskningsresultat visat att vårt minne inte alltid är att lita på. Nya studier av en grupp forskare vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, visar dock det tvärt motsatta, nämligen att vårt visuella långtidsminne är betydligt bättre än man trott. Forskarna visade en grupp testpersoner bilder av 3000 olika objekt, som vart och ett visades i tre sekunder. Senare samma dag skulle försökspersonerna se bilderna på nytt. Denna gång visades de i par, tillsammans med en bild som de inte hade sett tidigare. Paren tillhörde tre kategorier. I den första sattes de ursprungliga föremålen ihop med ett föremål som var markant annorlunda. I den andra visades två versioner av samma typ av föremål, till exempel två olika typer av speglar, och i den sista kategorin uppträdde det ursprungliga föremålet tillsammans med en aningen förändrad kopia av sig självt. Då testpersonerna ombads peka ut vilka bilder de sett tidigare på dagen, blev forskarna överraskade. Det visade sig att försöksper-sonerna kunde känna igen 92, 88 respektive 87 procent av bilderna i de tre kategorierna. Resultaten avviker från fynden i den forskning som hittills gjorts inom området. Jämför man undersökningen med ett liknande försök på 1970-talet, är det en så markant förbättring att man bör skriva om läroböckerna. Forskarna understryker dock att en förbättring av det visuella långtids-minnet inte kommer helt av sig själv. Dels måste man göra en insats för att minnas objekten, dels är det en fördel om det rör sig om objekt som man redan är bekant med, till exempel från sitt eget hem.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: