Läs också

Albert Einstein Wien

Vad är IQ?

Varför tar barn ofta på skorna på fel fot?

När små barn själva tar på sig skorna blir det fel i hälften av fallen. Hur kan det komma sig?

1 september 2009

Att barn spegelvänder eller tar på fel sko beror på en bristande utveckling av den så kallade lateraliteten, som bland annat gäller förmågan att skilja mellan höger och vänster. Mindre barn kan helt enkelt inte skilja mellan de båda skorna och bedöma om de ställs på rätt håll, innan de tar på dem. När det lilla barnet föds fungerar endast de basala hjärnområdena. Barnet samlar alla intryck och rör kroppen i förhållande till detta, och först när barnet är fyra eller fem år gammalt är hjärnan tillräckligt utvecklad, så att sinnesintryck kan bearbetas på en högre nivå. Ett par år senare utvecklas den bakre delen av hjärnan, som på allvar gör att barnet kan kombinera sinnesintryck och orientera sig korrekt med avseende på rum och riktning.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: