Valar har känslor

Särskilda nervceller är aktiva hos både människor och valar

1 september 2009

Hittills har en speciell typ av nervceller bara påvisats hos människor, gorillor och schimpanser. Dessa speciella hjärnceller har ansetts skilja oss och de stora människoaporna från alla andra däggdjur. Nu har dock forskare vid Mount Sinai School of Medicine i New York funnit nervcellerna hos flera olika valarter, nämligen knölval, sillval, kaskelott och späckhuggare. De speciella hjärncellerna kallas tenformade nervceller efter sin avlånga och spetsiga form – som tenen på en spinnrock. Tenformade nervceller finns i de delar av människohjärnan som behandlar känslor, och neurologer har förknippat cellerna med människans förmåga att känna kärlek och lidande. De aktuella delarna av hjärnbarken spelar också en klar huvudroll för människans förmåga att tala, för social organisation och för att intuitivt kunna uppfatta andra personers tankar, känslor och intentioner. Valarna har tenformade nervceller i samma delar av hjärnan som människan plus i en del av pannloben, där just de cellerna inte finns hos oss. Forskarna bakom upptäckten bedömer att fyndet av de tenformade nervcellerna hos valar ger en förklaring till dessas intelligens och förmåga till social organisation. Valar kommunicerar via sin sång, som har personlig karaktär och hela tiden utvecklas. De samarbetar på hög nivå under jakten på föda, de skapar sociala nätverk och de lär upp sina ungar på ett sätt som annars bara är känt från människa och stora människoapor.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: