Läs också

Albert Einstein Wien

Vad är IQ?

Vad är normalvikt?

Bör man inte omdefiniera begreppet normalvikt, så att alla vi tjocka inte behöver gå och känna oss onormala?

1 september 2009

Tidigare hade man tabeller, som för varje längd angav en normalvikt. Dessa tabeller tolkades ofta väldigt fyrkantigt, så därför föreslog en belgisk matematiker på 1950-talet ett nytt mått: body mass index (BMI). Detta mått har långsamt vunnit mark – fördelen är bland annat att metoden i högre grad tar hänsyn till skillnader i kroppssammansättning – man behöver inte längre pricka en bestämd normalvikt utan hålla sitt BMI inom ett visst intervall. Begreppet normalvikt är definieriat utifrån omfattande undersökningar av levnadsförlopp. Man har undersökt sambandet mellan vikt, sjukdom och livslängd och har upptäckt att personer med ett BMI på 18 till 25 löper minst risk att drabbas av sjukdom och tidig död. Därför har detta område definierats som det normala. Av samma skäl kan man inte omdefiniera begreppet normalvikt – även om det är frestande, eftersom vi blivit tre-fem kilo tyngre under de senaste 20 åren.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: