Stem cells 15/2014

Kan stamceller överföras av foster?

Kan en gravid kvinna få stamceller från fostret? Och kan de reparera skador i kvinnans kropp?

22 september 2014

Under graviditeten sker ett utbyte av celler mellan modern och barnet via moderkakan.

Undersökningar har visat att upp emot 80 procent av alla mödrar som just har fött en son har celler med den manliga Y-kromosomen i kroppen, som alltså kommer från barnet. Majoriteten av cellerna cirkulerar i moderns blod och avlägsnas av immunförsvaret efter några timmar. Några sätter sig dock i moderns vävnader, där de växer och blir en del av henne.

Celler fråm flera generationer

Det omvända kan också ske: Barnet kan ha en del av moderns celler och även föra dem vidare till sitt eget barn. På så sätt har alla människor celler från flera generationer. Studier på människor och försök på råttor har visat att bland annat moderns lever, njurar och sköldkörtel innehåller celler från barnet, och att de nya cellerna fungerar som moderns egna celler.

Vandrande stamceller

Forskarna tror att stamceller har vandrat genom moderkakan till moderns egna organ, som sannolikt kan ha varit skadat. Barnets stamceller har kommit till undsättning och utvecklats till precis den celltyp som behövdes för att reparera skadan.

Utbytet av celler mellan modern och barnet kan också ge autoimmuna sjukdomar om moderns immunförsvar angriper de främmande cellerna. En studie av 20 kvinnor som alla hade fött söner och fått en sköldkörtelsjukdom visade att 12 av 20 körtlar hos kvinnorna innehåll manliga celler. Hos åtta kvinnor med friska sköldkörtlar fann forskarna inga spår av manliga celler.

Naturens egen behandling med stamceller

En blivande mamma kan få stamceller från sitt barn genom moderkakan. Stamcellerna vandrar till moderns organ, som levern och njurarna, där de kan reparera skador i vävnaden. Mamman får alltså en naturlig stamcellsbehandling av fostret.

Fostrets celler gör mamma sjuk

I några få fall kan moderns immunförsvar angripa de främmande stamcellerna. Om de befinner sig i hjärnan kan modern utveckla sjukdomen multipel skleros (MS).

Multipel skleros beror på att nervcellernas isolering förstörs.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: