Varför finns sex?

Hur kommer det sig att det finns två kön och att vi inte bara förökar oss utan sex?

1 september 2009

Arter som parar sig är bättre på att utnyttja sparsamma resurser i miljön än asexuella arter. Det beror på att den sexuella förökningen skapar en större variation i avkomman, som därmed blir bättre på att skapa sig en nisch i den varierande miljön. Dessutom är en större variation också ett slags försäkring för arten, då det finns större chans för att en del av avkomman överlever en större förändring i miljön. Den stora variationen hos sexuella arter uppstår för att förökningen endast kan äga rum efter att en äggcell och en sädescell, med varsin uppsättning av kromosomer, smält samman och därmed skapat grundvalen för en ny individ med en dubbel kromosomuppsättning, som är olika föräldrarnas. Asexuella arter förökar sig genom jungfrufödsel, även kallad partenogenes. Den ger avkommor som är identiska kloner av moderindividen. Med den förökningsstrategin är de asexuella arterna bättre än sexuella arter på att utnyttja resurser som är likartade och finns i stora mängder, bland annat för att de kan föröka sig mycket fort. Vissa djurarter, till exempel dafnier, kan faktiskt föröka sig könligt eller könlöst, allt efter hur mycket föda som finns i miljön.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: