yanomami tribeman

Nakna folk är också blyga

12 maj 2011 av Klaus Wilhelm

I motsats till samtliga djurarter har människan inte sex offentligt. Antropologer utgår från att våra förfäder slutade med det för flera miljoner år sedan. Medan vår närmaste släkting, schimpansen, mer än gärna visar fram sina könsdelar, har forskarna hos människan inte upptäckt en enda kultur som inte känner blygsel. Det finns visserligen naturfolk som går helt eller nästan nakna.

Som den österrikiske beteendeforskaren Irenäus Eibl-Eibesfeldt på sin tid påpekade, bar kvinnorna hos de sydamerikanska yanomami-indianerna bara ett tunt snöre runt midjan. Var de tvungna att ta av snöret, reagerade de lika blygt som en västerländsk kvinna som ombads att klä av sig. Några av männen i yanomami-stammen binder fortfarande upp penis i förhuden, men om snöret glider ned, blir de mycket förlägna.

Nakenhet döljs bakom tabu

Medlemmarna av kwoma-stammen på Nya Guinea går runt helt nakna, men de har utvecklat ett ”titt-tabu”, då de döljer nakenheten bakom ett slags fantomdräkt. Från det att pojkarna är riktigt små lär de sig att aldrig titta på kvinnornas könsdelar och bröst, och när män och kvinnor stöter på varandra, pratar de ofta rygg mot rygg.

Eibl-Eibesfeldt anser att blygsel och skam har haft vissa helt specifika funktioner i Homo sapiens evolution. Den som blygt dolde sina könsorgan såg till att gruppen kunde leva i harmoni, då man undvek rivalisering. Att ha sex i det fördolda gav också ett visst skydd. Under samlag ger en människa sig så mycket hän åt sin partner att man inte längre är uppmärksam på sin omgivning och därmed är sårbar, anser beteendeforskaren.

Den tyske etnologen Hans Peter Duerr är inne på samma linje. För honom är det en entydigt sexuell signal att blotta sina köndelar. Därför skyddar vår blyghet parrelationen som fundament för vårt samhälle. Det monogama förhållandet hotas nämligen om parterna genom att visa sina kroppar offentligt också lockar andra än varandra och därmed uppmanar till sex utanför förhållandet.

Blygsel handlar alltså om att undvika att hetsa upp andra sexuellt. Här verkar den kvinnliga blygseln ha störst betydelse, för när kvinnor döljer sina könsdelar, begränsar de den sexuella rivaliteten bland männen och skyddar samtidigt parförhållandet och familjen.

”Dämpar man aggressionerna, får den enskilde bättre chans att uppnå sex och få barn”, säger evolutionsbiologen Thomas Junker vid Universität Tübingen. Enligt evolutionens lagar är det ju precis vad det gäller.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: