Woman smelling laundry

Kvinnor dras till män med ett annat immunsystem

5 mars 2012 av Nanna Bay

Ny forskning tyder på att den moderna människan, Homo sapiens, parade sig med arkaiska människor som neandertalare och denisovamänniskor för mellan 45000 och 60000 år sedan, när hon från Afrika nådde Europa och Mindre Asien.

Parningarna skedde troligen på olika platser och vid olika tidpunkter i flera grupper, som vandrade till varsin del av världen. Vid dessa parningar tillfördes den moderna människan nya gener, som gjorde henne motståndskraftig och garanterade att hon överlevde som art.

Kvinnor dras till män med främmande immunsystem

Vi attraheras av partners som har en annan typ av immunsystem än vårt eget. Det har bland andra den schweiziske forskaren Claus Wedekind vid Université de Lausanne visat i ett försök, i vilket han bad kvinnliga försökspersoner lukta på T-shirts, som sex män haft på sig två nätter i sträck. Kvinnorna skulle rangordna tröjorna efter hur attraktiv de tyckte deras lukt var. Det visade sig att kvinnorna inte alls attraherades av samma lukter.

Däremot attraherades de flesta av lukter som kom från män vars så kallade HLA-antigener var mest olika deras egna.

Att den partner man väljer har en annan HLA-typ än man själv betyder att han har ett annorlunda immunsystem. Det är en fördel, eftersom mamman och pappan därigenom kan ge sina barn den största möjliga variationen av HLA-antigener och på så sätt ett starkare immunsystem.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: