Rösten avslöjar vårt leende

Vi uppfattar inte ett leende bara med ögonen utan även med öronen. I ett försök lät forskare försökspersoner lyssna till inspelningar av människor som log när de svarade på roliga frågor. Inte nog med att försökspersonerna i de flesta fall kunde höra om de talande log eller inte. De kunde ofta också avgöra på vilket sätt de log. I undersökningen skilde forskarna mellan tre typer av leenden: Duchenneleendet, som är det öppna och intensivaste leendet, då det bildas små rynkor kring ögonen. Den andra typen av leende liknar Duchenneleendet men utan skrattrynkorna.

1 september 2009

Vi uppfattar inte ett leende bara med ögonen utan även med öronen. I ett försök lät forskare försökspersoner lyssna till inspelningar av människor som log när de svarade på roliga frågor. Inte nog med att försökspersonerna i de flesta fall kunde höra om de talande log eller inte. De kunde ofta också avgöra på vilket sätt de log. I undersökningen skilde forskarna mellan tre typer av leenden: Duchenneleendet, som är det öppna och intensivaste leendet, då det bildas små rynkor kring ögonen. Den andra typen av leende liknar Duchenneleendet men utan skrattrynkorna. Den tredje typen av leende är det undertyckta leendet, där den talande drar läpparna inåt och nedåt. Forskarna menar att röstens tonläge ändrar sig när vi ler, och att vi omedvetet registrerar detta. dette.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: