Varför säger man oftast hammare och röd?

Om man blir tillsagd att snabbt välja en färg eller ett verktyg svarar nästan alla röd och hammare. Varför är det så?

1 september 2009

Forskarna har nyligen blivit medvetna om att vi inom olika kategorier av föremål har ett antal ”favoriter” som särskilt bra representerar det aktuella begreppet. Detta framgår av undersökningar i vilka man bett försökspersoner att säga vad de först kommer att tänka på, när de till exempel hör begreppet ”djur” (det typiska svaret är hund eller katt). Det har också visat sig att barn i någon grad tillägnar sig förståelsen av olika begrepp genom att – i alla fall i början – fästa sig vid vissa prototypexemplar och sedan se om andra föremål liknar eller motsvarar det aktuella föremålet. Att många människor väljer just ”hammare” och ”röd” kan alltså förklaras med att en hammare är en mycket bra prototyp för ett verktyg – ett av de första exemplen på verktyg som vi lär oss känna igen – samt att röd på samma sätt är en av de första färger vi lär oss att namnge, och som därför sedermera bildar normen för färger.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: