Varför känns utresan längre än hemresan?

På semester nyligen reste jag från Göteborg till Stockholm och retur. Efteråt hade jag en känsla av att hemresan gått lite fortare än ditresan. Varför?

1 september 2009

Vad som sker under en viss tidrymd har avgörande inverkan på hur vi upplever denna. Den ungersk-amerikanske psykologen Mihaly Csikszentmihalyi har på 1970-talet undersökt så kallade flowupplevelser, då man är helt uppslukad av sina förehavanden. I den situationen glömmer man i hög grad tid och rum, och tiden känns därför väldigt kort, så länge upplevelsen pågår. Csikszentmihalyi kom dock fram till att man efteråt har en känsla av att det har varit ett långt tidsförlopp, eftersom det varit så innehållsrikt. Omvänt förhåller det sig under perioder, då man är oengagerad och distanserad i förhållande till vad man gör. Tiden känns långdragen, så länge man befinner sig i situationen, men efteråt upplevs tidsförloppet som ganska kort. Man kan tänka sig att man under utresan är upptagen av det nya, som man är på väg till. Däremot är hemresor ofta innehållsfattiga nödvändigheter, som man helst vore utan. Därför innehåller hemresor mycket lite, och efteråt har man en känsla av att de har gått snabbt.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: