Varför blir syskon inte förälskade i varandra?

Är det något speciellt i hjärnan som förhindrar att en bror och en syster kan bli förälskade i varandra?

1 september 2009

Det är snarare sociala och kulturella än fysiska faktorer, som gör att syskonpar (som huvudregel) inte blir förälskade i varandra. Forskare har hittills formulerat tre viktiga grundpremisser för att en förälskelse skall uppstå. Dessa är: osäkerhet, kulturell acceptans samt att personerna inte skall vara bekanta med varandra. För det första har syskon i regel varit exponerade för varandra från tidig ålder, vilket markant minskar sannolikheten för förälskelse. För det andra är syskonrelationen till skillnad från parförhållandet en stabil, säker och livslång konstellation, vilket motverkar förälskelse. För det tredje visar forskningen att sannolikheten för förälskelse beror på kulturellt inlärda möjligheter för att inleda ett förhållande. Gränserna för förhållandet mellan syskon är kulturellt bestämda, även om de har rötter i biologiska fakta. Barn till syskon löper signifikat större risk att födas med genfel. För mycket inavel skulle vara oerhört skadligt för ett samhälle, och därför är förhållandet tabu.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: