undskyld så det batter

Forskarna avslöjar den perfekta ursäkten

Du kan säga förlåt på många sätt, men vissa är bättre än andra. Du ska till exempel INTE bara nöja dig med att be om förlåtelse. Här är receptet på den perfekta ursäkten enligt vetenskapen.

20 april 2016 av Mikkel Skovbo

”Det visade brist på omdöme och är ett personligt misslyckande för mig som jag - och endast jag - är helt och fullt ansvarig för.”

Det var vad Bill Clinton sa i nationell tv efter sexskandalen med Monica Lewinsky 1998. Och presidentens försök till botgöring var inte helt fel ute om man ska tro en ny studie i konsten att säga förlåt.

Förlåt! Förlåt! Förlåt!

Forskarna bakom undersökningen har kartlagt ursäktens sex kärnkomponenter och beskrivit vad som fungerar bäst – och här kommer erkännandet av ansvar på en klar första plats:

1. Erkänn att det var ditt ansvar

2. Erbjud att du ska göra det bra igen

3. Förklara vad som gick snett

4. Visa att du ångrar det

5. Förklara din ilska

6. Be om förlåtelse

”Vår forskning visar att den viktigaste delen i en ursäkt är erkännandet av ansvar. Säg att det är ditt fel, att du gjorde ett misstag”, säger studiens huvudförfattare, psykolog och professor Roy Lewicki, i ett pressmeddelande från Ohio State University, USA.

Det näst viktigaste elementet var att säga att du vill försöka gottgöra det.

”Tala är gratis. Men genom att säga att du vill göra det bra igen förpliktigar du dig att göra något för att reparera skadan som skett,” säger Lewicki.

På en delad tredjeplats kom en förklaring och ett uttryck för ånger och samvetskval medan det att be om förlåtelse hamnade på en sistaplats.

Generellt gällde att ju fler element som drogs in i ursäkten desto bättre fungerade den.

FAKTA: En studie i att säga förlåt

Det optimala sättet att säga förlåt på undersöktes i två experiment:Försök 1: 333 försökspersoner fick föreställa sig att de var chef under en anställningsintervju där sökanden ifrågasattes för ett misstag i sitt tidigare företag – och skulle be om ursäkt för det. Försökspersonerna fick veta vilka element som ingick i ursäkten och blev ombedda att värdera effektiviteten, trovärdigheten och otillräckligheten på en skala från 1-5.Försök 2: 422 försökspersoner fick ta del av olika skriftliga ursäkter från samma händelse och med allt från en till sex av ursäktens kärnelement i sig. Därefter fick deltagaren värdera kvaliteten av ursäkten på en skala 1-5. Forskarna noterar att viktiga faktorer som ansiktsuttryck, tonfall och ögonkontakt inte har beaktats i försöken som alltså enbart fokuserade på skriftliga och föreställda ursäkter.

”Ursäkta, men jag tror att du ljuger!”

En ursäkt kan vara på sin plats när du blir fångad i en lögn. Och det är faktiskt inte så svårt att avslöja en lögnare som man kan tro. Läs hur man gör i vår artikel:

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: