Är samvetet medfött?

Föds människor med ett samvete, eller är det något man lär sig?

1 september 2009

Moderna psykologer, etnologer och neurologer betraktar samvetet som en helt fundamental funktion i den mänskliga hjärnan. Vårt samvete har till syfte att främja oegennyttiga handlingar, som är ändamålsenliga för samhället som helhet och därför i sista hand även för den enskilde. Förutsättningarna för samvetet är således medfödda och genetiskt bestämda, men samvetets form och innehåll är inlärt på samma sätt som till exempel språket är en del av en särskild kultur. Således kan samvetet få olika människor att handla mycket olika, beroende på deras övertygelse. En del människor finner det såldes moraliskt förkastligt att kriga, medan andra människor ser det som en moralisk plikt att bekämpa motståndarna med alla medel.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: