Potatis gjorde oss till människor

1 september 2009

Människans förmåga att bryta ned stärkelse har enligt ett forskarlag vid University of California i Santa Cruz haft stor betydelse för människans utveckling. I förhållande till andra primater har människan flera gener av typen AMY1. De är nöd-vändiga för att producera salivenzymet amylas, som spjälkar stärkelse. Amylasen gjorde det möjligt för de tidiga människorna att inta föda som potatis, ris och morötter, som innehåller en del stärkelse. På så sätt fick människan extra kalorier. De fungerade som bränsle för hjärnan och var enligt forskarna den viktigaste orsaken till att hjärnan kunde växa hos den tidiga människan.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: