Pengar gör oss mer egoistiska

1 september 2009

Forskare vid bland annat University of Minnesota i USA har i en rad försök undersökt hur pengar påverkar inställning och beteende, och det visade sig att blotta tanken på pengar fick försökspersonerna att agera egoistiskt och bli mindre benägna att samarbeta med andra individer. Studien utfördes bland universitetsstuderande, och ett av experimenten gick ut på att testa hjälpsamheten hos personer, som läst texter om pengar och personer som läst om andra saker. Efter avslutad läsning bad en yngre medstudent försökspersonerna om hjälp att lösa en uppgift. Det visade sig att de som hade läst om pengar i genomsnitt bara lade drygt hälften så lång tid på att hjälpa honom som de som läst andra texter. Psykologerna tog detta som ett bevis för att pengar främjar önskan om att vara oberoende av hjälp och motverkar lusten att hjälpa andra människor.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: