Kvinnor väljer bort små män

Långa män har större framgång hos kvinnor än korta män. Det visar en ny undersökning. Undersökningen har gjorts av en engelsk psykolog i den polska byn Wroclaw. Sammanlagt deltog 4400 män i åldrarna 25 till 60. De tillfrågades om sin längd och om de hade barn. Det visade sig att små män i betydligt större omfattning än sina längre konkurrenter var barnlösa. Dessutom var de kraftigt överrepresenterade i gruppen ungkarlar. Endast generationen efter andra världskriget skiljde sig från de övriga. Efter kriget var Wroclaws kvinnor i majoritet och var därför mindre kräsna.

1 september 2009

Långa män har större framgång hos kvinnor än korta män. Det visar en ny undersökning. Undersökningen har gjorts av en engelsk psykolog i den polska byn Wroclaw. Sammanlagt deltog 4400 män i åldrarna 25 till 60. De tillfrågades om sin längd och om de hade barn. Det visade sig att små män i betydligt större omfattning än sina längre konkurrenter var barnlösa. Dessutom var de kraftigt överrepresenterade i gruppen ungkarlar. Endast generationen efter andra världskriget skiljde sig från de övriga. Efter kriget var Wroclaws kvinnor i majoritet och var därför mindre kräsna. Efterkrigstidens små män hade fler barn än sina olyckskamrater under följande decennier. Långa mäns popularitet hos det motsatta könet antas bero på att en ståtlig längd i dagens moderna samhälle associeras med framgång, välstånd och god hälsa. Enligt den engelska undersökningen kan det emellertid gå djupare än så. Kvinnans val är kanske snarare genetiskt än kulturellt betingat. Utifrån det sättet att se på saken är långa män helt enkelt bättre utrustade för att överleva än små män – och därmed populärare.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: