nudists

Vi är genetiskt kodade för skam

12 maj 2011 av Klaus Wilhelm

Junker och flera andra forskare förmodar att blygheten till och med har banat väg för människans civilisationsprocess. En viktig förutsättning för milstolpar som jordbruk, boskapsskötsel, urbanisering och vetenskap var att människan skaffade sig den nödvändiga tiden och koncentrationen för dessa sysslor, genom att man inte hela tiden distraherades av sexuella signaler.

Den tyske biologen har en teori om att människan har ett slags urblyghet, ett genetiskt anlag för att känna skam. Genom flera hundra tusen år har det i våra förfäders arvsmassa uppstått ett komplex av gener som främjar blyghet.

Det stämmer väl överens med iakttagelser, som ursprungligen gjordes av Irenäus Eibl-Eibesfeldt, nämligen att blyghet uppstår hos barn, även om de uppfostras till motsatsen. Små barn är sällan blyga, men det ändrar sig senast när de kommer i skolåldern – även för barn från familjer där man hyllar den naturliga nakenheten. Först börjar pojkarna och senare även flickorna att vägra visa sig nakna inför andra.

Child at the beach

Blyghet kommer av arv och miljö

Många nutidsföräldrar har tvingats konstatera att deras telningar tvärt mot sin uppfostran har utvecklat en blyghet, som får dem att dölja sina könsdelar. Det visar att blyghet i varje fall inte uteslutande är ett resultat av uppfostran. Å andra sidan är det sätt som vår blyghet kommer till uttryck på väldigt ofta kulturellt betingat. Vår individuella blygsel är ett resultat av både arv och miljö, påpekar Thomas Junker.

Europas historia visar att nakenhet har varit omgärdad av många olika grader av blygsel. Under medeltiden möttes man i offentliga badstugor. Där var ingen blyg för att vara naken, och eftersom båda könen hade tillgång till samma rum, gick det ofta lustigt till. Kyrkan rasade mot orgierna och de många barn som föddes utanför äktenskapet, men det krävdes sjukdomar som pest och syfilis för att hålla folk borta från badstugorna. Först då bränsle under trettioåriga kriget blev en bristvara, började badstugorna efterhand att stänga.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: