Old people laughing

Varför lever kvinnor längre?

Som bekant lever kvinnor längre än män. Vad beror det på?

Kvinnor lever generellt längre än män, men hur mycket varierar från land till land. I EU är mäns förväntade livslängd i genomsnitt 75,7 år, medan kvinnors är 82,1 – alltså en skillnad på 6,4 år. I USA är skillnaden fem år, medan den i Nepal endast är ett år, och i Ryssland toppar den med hela 11 år.

Övergripande sett är skillnaden mellan könens livslängd minst i utvecklingsländerna, medan den är störst i de industrialiserade länderna. Det är ett tecken på att miljön måste spela en viktig roll, och forskare anser även att skillnaden i livslängd beror på både biologiska och sociala förhållanden.

Kvinnors extra X-kromosom är en fördel

Redan under det första levnadsåret löper män 25–30 procent större risk att dö, och det beror speciellt på den kvinnliga X-kromosomen. Kvinnor har två X-kromosomer, medan män bara har en. Män drabbas därför mer av skadliga mutationer i den ena kromosomen, medan kvinnornas extra kromosom kan kompensera för skadan.

En annan fördel för kvinnorna är könshormonerna. Det kvinnliga östrogenet reducerar mängden farligt kolesterol, medan det manliga testosteronet ökar mängden av det och samtidigt främjar riskbeteenden.

Män dricker dessutom mer och har ofta ett fysiskt hårt och relativt farligt arbete. Samtidigt tar de inte så väl hand om sin kropp och hälsa och undviker dessutom oftare läkarbesök. Kvinnor är bättre på att ta hand om sig och sin hälsa, och det skyddar dem mot att dö av sjukdom.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: