Varför fryser inte träden till is under vintern?

Träden drar ju upp vatten genom sina stammar. Hur undviker de frostdöden på vintern?

1 september 2009

Träd kan naturligtvis inte skydda sig mot köld som djur gör, till exempel genom att isolera sig med en päls, själva producera värme eller söka skydd undan kölden. De står på samma ställe året om och får ta temperatursvängningarna som de kommer. Träden vidtar emellertid andra åtgärder, som är precis lika effektiva. De förbereder sig inför vintern redan under hösten, då de börjar dra tillbaka vatten och övriga användbara ämnen från bladen. Det gör att bladen skiftar färg och vissnar för att så småningom falla av. Stora delar av trädet utgörs av död vävnad, som inte tar skada av frosten. Men de kärl som under den varma delen av året används för att transportera vatten töms på vintern för att det inte skall ske frostsprängningar. Det innebär också att trädets tillväxt nästan helt stannar av tills nästa vår, när värmen återkommer. I de levande delarna, som på vintern måste innehålla lite vatten, använder träden en speciell teknik. De producerar en frostskyddsvätska med samma kemiska sammansättning som hos den man häller i bilkylare. Det gör att vattnet i de levande cellerna kan kylas ner till långt under noll grader utan att frysa.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: