Spaceship

Resa till Mars kan vara livsfarlig

Ett bemannat uppdrag till Mars innebär stora fysiska påfrestningar för astronauterna.

6 maj 2013

Resa till Mars kan vara livsfarlig

Även om rykten säger att NASA skall sända en bemannad farkost till Mars år 2035, är sanningen att man inte vågar göra det, innan man vet om det tre år långa uppdraget är livsfarligt.

Ännu har ingen människa varit längre ut i rymden än Fred Haise och resten av besättningen ombord på Apollo 13, som flög över månens baksida 400171 kilometer från jorden.

Astronauter som återvänder hem efter ett längre uppehåll på ISS har i genomsnitt förlorat 5–10 procent av sin muskelstyrka, benmassa och syreupptagningsförmåga. Efter en längre resa, exempelvis till Mars, riskerar de att komma hem med kroppar som 80-åringar.

Drömmen om framtida kolonier i rymden bromsas också av att stamceller tål tyngdlöshet ganska dåligt. Alla människor är i begynnelsen bara en klump stamceller, som utvecklas till alla andra celler i kroppen.

Utan tyngdkraftens påverkan har stamceller svårt att utvecklas. Om en astronaut i framtiden blir gravid ute i rymden, är det därför inte säkert att hon föder ett friskt barn.

Biprodukt kan vara cancerkur

Cellernas förvandling i tyngdlöshet har emellertid visat sig kunna gynna patienter på jorden.

Cancerceller är kända för att lura döden genom att bojkotta den programmerade celldöden, apoptosen, men i tyngdlöshet förlorar de denna förmåga. Den tyska forskaren Daniela Grimm skickade år 2011 ut tre miljoner cancerceller i rymden ombord på den kinesiska raketen Shenzhou 8 och kunde visa att apoptosen inträffar 30 procent oftare i rymden än på jorden – en kunskap som i framtiden kanske kan komma att användas för att utveckla effektivare behandlingar mot cancersjukdomar.

NASA vill simulera tyngdkraft

Sedan 1960-talet har forskare arbetat på att skapa konstgjord tyngdkraft. En av idéerna är att bygga rymdskepp med en stor centrifug.

När centrifugen roterar, pressar centrifugalkraften allt innehåll mot ytterväggen. Astronauterna kan därför gå på insidan av ytterväggen som om de gick på jorden. Corioliskraften kommer dock att avböja alla rörelser, och astronauterna kan därför bli yra och illamående. NASA har lösa planer på att testa en centrifug på Internationella Rymdstationen, ISS. Centrifugen skall ge en tyngdkraft på omkring två tredjedelar av jordens (0,69 g).

NASA har tidigare försökt ­åstadkomma konstgjord tyngdkraft genom att binda ihop två rymdskepp och låta dem snurra runt varandra. Rymdskeppet Gemini 11 bands 1966 ihop med raketsteget Agena. T

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: