Kan små muskler vara starka?

Jag har hört att människor kan vara starka trots att de inte har stora muskler. Vad gör en person stark?

1 september 2009

Att vara stark är förknippat med hur mycket muskelmassa man har. Stora muskler är dock inte den enda faktorn, när det gäller att lyfta bilar och dra tågvagnar. En muskels förmåga att arbeta är beroende av den hastighet med vilken den kan utföra rörelser samt av uthålligheten. Uthålligheten är beroende av muskelns försörjning med näringsämnen och syre. Den sköts via blodströmmen, så ju större kapacitet blodkärlen har, desto längre kan muskeln arbeta. Hastigheten har däremot mycket att göra med kondition och träning. Ny forskning, bland annat vid Center for Muskelforskning i Danmark, visar att bara några dagars styrketräning får muskulaturen att växa. Det finns två typer av muskelfibrer i kroppen, typ 1, som är de ”långsamma” fibrerna, och typ 2, som aktiveras vid snabba och plötsliga rörelser. Typ 2-fibrerna växer snabbast, så därför upplever man ofta att man efter mycket kort tids träning inte bara får mer styrka i musklerna utan även extra snabbhet. Allt som allt betyder det att en klen person mycket väl kan vara stark, så länge han är snabb och uthållig.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: