Elderly woman with child

Liten mask visar hur kvinnor kan bli mogna mödrar

Allt fler kvinnor planerar att få barn i sen ålder, men biologin gör det ofta svårt. Nu har forskare upptäckt att en rundmask har mycket gemensamt med kvinnor, när det gäller fertilitet. Den nya kunskapen kan kanske hjälpa barnlösa.

30 maj 2011

Kvinnor och maskar har en överraskande ödesgemenskap. Deras biologiska klocka räknar ned på samma sätt. Det menar i varje fall forskaren Coleen Murphy och hennes kollegor vid Princeton University i New Jersey, USA.

Forskarna har nyligen utrett vad som sker med reproduktionsförmågan hos rundmasken Caenorhabditis elegans, när masken åldras. De molekylära mekanismerna i masken liknar till förväxling dem man känner från många däggdjurshonor, däribland kvinnan.

Forskarna har länge haft fokus på åldrande och reproduktion i den oansenliga, men välundersökta rundmasken C elegans. Rundmaskar och människor har mycket gemensamt, när det gäller åldrandets biologiska följder. Maskarna mister således liksom kvinnor sin fruktsamhet med tiden, och genom att studera C elegans kan forskarna få mycket värdefull information om vad som sker när kvinnors fruktsamhet upphör – och varför detta sker.

Rundmaskar bildar ägg hela livet

I likhet med kvinnor är maskar bara fruktsamma i omkring en tredjedel av sitt liv. Dessutom finns hos både maskar och kvinnor nästan alla de gener som styr hur de omogna äggen underhålls och efterhand försämras. Det är en överraskning, menar Coleen Murphy, för kvinnans och maskens reproduktionssystem är mycket olika. Maskarnas fysiologi är betydligt enklare, och de bildar nya ägg hela livet, medan kvinnan har alla sina ägg med sig vid födseln.

Kvinnor förlorar fruktsamheten i övergångsåldern vid 45–55 års ålder, men redan ett årtionde innan kvinnans ägg slutar fungera inleds deras åldrande. I takt med åldern försämras kvaliteten på äggcellerna, och risken för barnlöshet, missfall och fosterkomplikationer ökar. Detsamma är fallet för C elegans. När masken blir äldre, blir de omogna äggen allt sämre. Det är därför kvaliteten och inte mängden ägg som begränsar förökningen.

Coleen Murphy

Coleen Murphy ville i detalj undersöka vad som sker i C elegans, när det reproduktiva åldrandet sätter in. Hon visste från andra undersökningar att så kallade TGF-beta-signalmolekyler i masken avgör de omogna äggens tillstånd. Dessa proteiner finns också hos många däggdjur och hos människan. Liksom hos kvinnor försämras maskarnas ägg med åldern, då mängden TGF-beta-signalmolekyler ökar.

Forskarna fann att TGF-beta-signaleringen påverkar samtliga nedbrytningsprocesser i det omogna ägget. En hög nivå av TGF-beta betyder således att ägget får nedsatt befruktningsförmåga, en störd kromosomdelning, en haltande DNA-reparation och ett åldrat utseende.

Dessutom upptäckte forskarna att en genmodifierad mask med en särskilt låg nivå av TGF-beta hade en markant längre fertilitetsperiod än normalt, och att äggen bevarade sin kvalitet mycket länge. Maskarna bildade således fortfarande fortplantningsdugliga ägg, även om de själva var så skröpliga att de knappt kunde lägga äggen.

Tema

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: