Hur kan en cell i kroppen röra sig?

Hur kan kroppens celler bibehålla sin form och röra sig utan någon fast vägg?

1 september 2009

Växtceller har en styv vägg av bland annat cellulosa, och därför kan en stjälk eller stam stå rätt upp. Djurceller avgränsas av bara ett mjukt och flexibelt fettmembran, som inte ger något stöd. I stället har cellerna ett välutvecklat inre gitter, det så kallade cytoskelettet, som består av ett nätverk av proteinkedjor, som i stort sett fyller ut hela cellen. Cytoskelettet håller fast cellerna i deras form, och eftersom många av proteinkedjorna kan dra sig samman, kan cytoskelettet också få en cell att ändra form och röra sig. Cytoskelettet används likaledes till att transportera runt saker inne i cellen. En RNA-molekyl, som bildats i cellkärnan, kan till exempel sätta sig på en av cytoskelettets proteinkedjor, som sedan drar bort den till en ribosom på ett annat ställe i cellen. Där används RNA som recept för att bilda ett protein, som cytoskelettet drar bort till cellemembranen, där det behövs. När en cell delar sig, och kromosomerna skall fördelas till de båda dottercellerna, är det också cytoskelettet som står för transporten.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: