immunforsvar

Hur fungerar immunförsvaret?

Vilka celltyper gör att kroppen kan bekämpa till exempel bakterier?

Flera försvarsmekanismer arbetar nära samman i människans immunförsvar.

"Soldaterna" utgörs av vita blodkroppar, som alla bildas utifrån samma stamceller i benmärgen men som delas upp i två kategorier:

1. Det medfödda immunförsvaret är förprogrammerat att känna igen generella drag hos exempelvis virus eller bakterier och att angripa dessa, så snart de tränger in i kroppen.

2. Det förvärvade immunförsvaret reagerar däremot inte första gången kroppen angrips. Det kan i gengäld minnas fienden och ha ett effektivt försvar redo vid nästa möte. Vacciner fungerar bland annat genom att aktivera denna del av immunförsvaret och göra oss immuna mot sjukdomar.

Specialiserade celler skyddar kroppen

Det medfödda immunförsvaret: Makrofager omsluter och äter upp främmande kroppar. Naturliga mördarceller etsar hål i till exempel cancercellers membran. Granulocyter dödar bandmask.

Det förvärvade immunförsvaret: Mördar-T-celler bekämpar bland annat virusinfekterade celler. Hjälpar-T-celler aktiverar B-celler. B-celler producerar antikroppar. Antikroppar minns bakterier.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: