Har kvinnor lättare för att få blåmärken?

Jag får betydligt fler blåmärken än min man. Får kvinnor generellt lättare blåmärken än män?

1 september 2009

Ja, kvinnor har faktiskt lättare att få blåmärken än män. Kvinnor har nämligen inte lika tjock hud som män. Blåmärken uppkommer på grund av att hudens små blodkärl går sönder och att blod därför läcker ut i den omkringliggande vävnaden. När det röda blodet är synligt genom huden, får det ett blåsvart utseende, men det skiftar långsamt färg efterhand som det röda proteinet hemoglobin bryts ned till biliverdin och bilirubin, som är grönt respektive gult. Kvinnors hud har inte samma uppbyggnad som mäns. Den är lite tunnare, då den innehåller mindre av bindvävsproteinet kollagen, och dessutom är fettceller och blodkärl organiserade på olika sätt. Resultatet är att kvinnors blodkärl är sämre skyddade mot slag och stötar än hos männen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: