Vilken blodgrupp är mest utbredd globalt sett?

Hur många olika blodgrupper finns det? Vilken är vanligast? Stämmer det att alla indianer har samma blodgrupp?

1 september 2009

Den vanligaste indelningen av blodet är det som kallas AB0-systemet. I detta system delas blodet i fyra typer: A, B, 0 (noll) och AB. Globalt sett är typ A och 0 vanligast och ungefär lika utbredda, medan typ AB är minst utbredd. Det finns emellertid betydande regionala skillnader i utbredningen av blodgrupperna. Det stämmer att man hos många ursprungsbefolkningar hittar samma blodgrupp hos alla eller hos nästan alla. Till exempel var blodgrupp 0 helt dominerande både bland de ursprungliga grönländarna och bland indianerna. Efter hand har dessa befolkningar blandats upp med andra, och därför har fördelningen av blodgrupper blivit jämnare. Fördelningen av blodgrupper har för övrigt visat sig vara ett mycket bra verktyg för de forskare som arbetar med att kartlägga stora folkvandringar. AB0-systemet är bara ett system bland många för att dela in de olika blodgrupperna. Ett annat mycket utbrett system delar in blodet i rhesuspositivt och rhesusnegativt. De flesta människor är rhesuspositiva, och eftersom deras blod bildar antikroppar mot rhesusnegativt blod, är det viktigt att veta om en person är det ena eller det andra före en blodtransfusion. Det var österrikaren Karl Landsteiner, som på sin tid satte blodgrupperna i system. År 1909 införde han AB0-systemet, ett arbete han senare fick nobelpriset för. Han upptäckte att blod från olika individer inte utan vidare kan blandas. Ibland klumpar de röda blodkropparna ihop sig, och det kan bero på att individerna har olika blodgrupper.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: