Blood cells

Varför har vi olika blodgrupper?

Människor har ju olika blodgrupper. Hur uppkom dessa? Har djur också olika blodgrupper?

29 november 2010

Olika blodgrupper orsakas av att människor har olika molekyler på ytan av de röda blodkropparna. Hos människan finns det många blodgruppssystem, men ett av de viktigaste när man skall hitta lämpliga blodgivare är det så kallade AB0-systemet.

Människor med blodgrupp 0 (noll) har på ytan av de röda blodkropparna ett kolhydrat som kallas H-antigen. Hos dem med blodgrupp A sitter det på H-antigenet en sockermolekyl, som heter N-acetylgalaktosamin. Hos dem av oss som har blodgrupp B är det sockermolekylen galaktos, som sitter på H-antigenet. Människor med blodgrupp AB har följaktligen både N-acetylgalaktosamin och galaktos på sitt H-antigen.

Människor med olika blodgrupper har olika gener för de enzymer som fäster sockermolekylen på H-antigenet. A-genen kodar för ett enzym som fäster N-acetylgalaktosamin på detta, medan B-genen kodar för ett enzym som hakar på galaktosen. Det var A-genen som existerade först, och B-genen har någon gång uppstått ur A-genen genom slumpvisa mutationer. 0-genen har också uppkommit ur A-genen på samma sätt, men i det fallet har mutationerna förstört genen, så att det över huvud taget inte bildas något enzym.

DNA-mutationer sker kontinuerligt på grund av UV-strålning, kemisk inverkan eller fel i DNA-kopieringen under celldelningen. Oftast förs inte mutationerna vidare till nästa generation, eftersom många gener är livsnödvändiga. Därför kan ett befruktat men "muterat" ägg inte utvecklas till ett barn.

Gener med fördelar

Det finns också vissa gener som inte är direkt livsnödvändiga, men som det kan vara bra att ha. När det gäller denna typ av gener kan man hitta människor med en defekt version av genen, men de är i regel sällsynta. Blodgrupp 0, som beror på en defekt gen, är märkligt nog inte sällsynt: 39 procent av det norska folket har faktiskt blodgrupp 0. Det måste alltså finnas en fördel med att ha den defekta genen. En möjlig förklaring är att antikropparna mot A- och B-formerna av H-antigenet, som finns i blodet hos personer med blodgrupp 0, spelar en roll i kampen mot infektioner med vissa bakterier, och skyddar mot malaria. Emellertid är människor med blodgrupp 0 känsligare för andra bakterier och kolera. Det finns alltså både för- och nackdelar med de funktionella generna A och B och den defekta genen 0, och det är orsaken till att alla tre generna existerar.

AB0-systemet delas av människor, schimpanser, gorillor, orangutanger och babianer. Det uppstod en gång hos en gemensam stamfader och finns därför hos dessa arter i olika versioner som en följd av mutationer. Hos människan finns det flera andra blodgruppssystem, medan andra djurarter å sin sida har helt andra blodgruppssystem. Det viktigaste blodgruppssystemet hos hundar är till exempel DEA-1 – dog erythrocyte antigen.

Blodgruppen är ärftlig

Blodgruppen är ett uttryck för de antigen, A och B, som sitter på de röda blodkropparna. Alla människor har en av de fyra AB0- blodgrupperna A, B, AB eller 0, som nedärvs från föräldrarna. Grupp 0 har varken A- eller B-­antigen, medan grupp AB har både A- och B-antigen. Blodgrupperna A och B dominerar över 0.

Det innebär att om man till exempel ärver A från en förälder och 0 från den andra, får man blodgrupp A, men man kan föra ­vidare både A och 0 till sina barn. Ärver man däremot blodgrupp A från den ena föräldern och B från den andra, får man blodgrupp AB.

Fördelningen av blodgrupper varierar

AB0-systemet är ett av de viktigaste blodgruppssystemen, när man skall hitta blodgivare. Blod

Få ett bra erbjudande på Illustrerad Vetenskap

Få 3 nr av Illustrerad Vetenskap för 79,00. Klicka här.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: