Bebisar kyla värme TOP

Kyla och värme krymper bebis

När en värmebölja slår till eller kylan får tänderna att skallra finns det anledning till oro för gravida kvinnor. Deras bebisar föds mindre och löper större risk att drabbas av sjukdomar senare i livet.

3 mars 2016 av Mikkel Skovbo

Kvinnor som upplever värmeböljor eller perioder av kyla under graviditeten löper större risk att föda små eller för tidigt födda bebisar.

Det visar en studie av 1,5 miljoner colombianska nyfödda genomförd av Världsbanken.

Små bebisar löpe större risk att utveckla hjärtsjukdomar, förhöjt blodtryck och diabetes senare i livet.

Bebisar var lättare och kortare

De bebisar som hade varit utsatta för värmeböljor under de sista tre månaderna av graviditeten kom till världen i genomsnitt 3 gram lättare än andra nyfödda. Och det fanns en ökad risk för att de föddes för tidigt.

Hade fostren varit utsatta för ihållande kyla var de i genomsnitt 0,2 millimeter kortare. Det är enligt forskarna tillräckligt för att påverka ett barns längd senare i livet.

HUR MYCKET KYLA ELLER VÄRME?

Världsbankens undersökning utgick ifrån följande definitioner:? Värmebölja: När maxtemperaturen avviker +5 °C från den normala maxtemperaturen dem dagar i sträck. ? Köldperiod:När minimumtemperaturen avviker -5 °C från den normala minimumtemperatur fem dagar i sträck.

Bebisarna fick också sämre resultat i det Apgar-test de flesta nyfödda värderas efter och som ger ett helhetsintryck av deras hälsotillstånd genom att titta på bland annat hjärtrytm, andning och reflexer.

"Temperaturstörningar påverkar barnets hälsa negativt vid födseln", säger dr. Mabel Andalon, en av forskarna bakom studien, till The Telegraph.

Extrema temperaturer belastar

Forskarlaget bakom studien uppskattar att extrema temperaturer ökar stresspåverkan på den gravida kvinnans kropp.

Kärntemperaturen kan exempelvis stiga under värmeböljor och samtidigt ökar risken att komma i kontakt med sjukdomsbärande insekter. Under köldperioder är däremot risken högre att utsättas för virus som till exempel förkylningar.

Dessutom kan både kraftig kyla och värme ha inflytande på tillgången till livsmedel – något som är ett problem i synnerhet i världens fattigaste områden.

Små bebisar riskerar sjukdomar

Att en låg födelsevikt är förknippad med sjukdomar som typ 2-diabetes, förhöjt blodtryck, fetma och hjärt-kärlsjukdomar senare i livet, är väldokumenterat av bland annat Världshälsoorganisationen .

Exakt varför de förhåller sig så är ännu inte klarlagt, men forskningen misstänker bland annat sockerämnena myo-inositol och D-chiro-inositol, som är inblandade i kroppens insulin- och glukosämnesomsättning.

En studie vid danska Århus Universitet har till exempel visat att små, nyfödda grisar har fler inositoler i kroppen än större kultingar.

Klimatförändringar gör det hett för världens spädbarn

De värmeböljor som har visat sig göra colombianska bebisar mindre och mer sårbara kommer också att tillta i Europa och andra delar av världen i takt med klimatförändringarna. Se väderprognosen för framtiden här:

Extrem värme eller kyla under graviditeten kan minska födelsevikten och -längden hos nyfödda bebisar.

Resultat i COLOMBIA

Studien är genomförd bland Colombias befolkning, som är mer oskyddad mot extrema väderförhållanden än kvinnor i västvärlden.

Centralvärme och luftkonditionering ger i de flesta fall foster bättre skydd i vår del av världen.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: