Läs också

Albert Einstein Wien

Vad är IQ?

Kan alla lära sig sjunga?

Hur kommer det sig att vissa personer kan sjunga och andra inte? Kan alla lära sig det?

1 september 2009

Det råder inte enighet bland sångpedagoger och röstforskare om huruvida alla kan lära sig att sjunga. Det är dock ingen tvekan om att man kan förbättra sin sångröst betydligt. Till exempel anser den danska röstforskaren Cathrine Sadolin att problem med att sjunga framför allt är psykologiskt betingade, om man alltid fått höra att man inte kan sjunga. Alla skulle därför kunna lära sig det via röstträning. All sång handlar om förmågan att kontrollera den luft som sätter stämbanden i svängningar. Duktiga sångare kan släppa ut luften i bestämda mängder utan att anstränga svalget och stämbanden. Det kan i hög grad tränas upp, liksom när man lär sig att spela ett instrument, men för somliga kräver det synnerligen hårt arbete. I USA erbjuder en del kliniker röstoperationer – så kallade voicelifts – då man placerar implantat bakom stämbanden. Ingreppet påstås kunna förbättra den opererades röst och få den att låta frisk och ung.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: