Läs också

Albert Einstein Wien

Vad är IQ?

Hur länge lever jag?

Kan man på vetenskapligt sätt säga något om hur länge man kommer att leva?

1 september 2009

En människas livslängd beror på en rad olika faktorer. Under årens lopp har det gjorts åtskilliga vetenskapliga undersökningar, som har kartlagt många av dem. En av de mest iögonfallande är rökning. Till exempel visar en stor brittisk undersökning från 2004 att rökare dör upp till tio år tidigare än andra. Det framgår emellertid också att oavsett när man slutar röka, så hinner man begränsa skadan. Även övervikt är betydelsefull. I den så kallade Framingham Heart Study från USA har man noggrant följt 3457 personer sedan 1950. Dödligheten var lägst bland normalviktiga, medan gravt överviktiga i genomsnitt förlorade sju levnadsår. På senare år har det även blivit klart att fysisk aktivitet är viktig. Till exempel visar en stor sammanställning från Australien, Australian Burden of Disease Study, att om man är fysiskt passiv, kommer de år man är frisk att reduceras med sju procent. På motsvarande sätt konstaterades i en dansk undersökning för några år sedan att motionslöpare lever betydligt längre än andra människor. Mer överraskande är kanske att psykiska faktorer och personlighetstyp spelar roll. Till exempel har man visat att ensamhet går ut över både hälsa och livslängd. Dessutom dokumenterar en undersökning vid Yale University i USA att äldre med en positiv livssyn i genomsnitt lever sju och ett halvt år längre än pessimisterna.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: