Lego blocks

Botade blinda måste lära sig att se

Försök visar att synsinnet inte kan skilja mellan former, bara för att känseln kan det.

7 november 2011

Har man som blind aldrig sett till exempel ett äpple utan bara känt dess former med fingrarna, kan man då känna igen det om man plötsligt kan se och ser äpplet framför sig?

Frågan har fascinerat filosofer i århundraden, och nu visar försök som indiska och amerikanska forskare utfört på åtta unga indier att svaret är nej. Man måste först lära sig förstå sambandet mellan sedda och kända former.

Försökspersonerna i åldern 8–16 år var födda blinda med tillstånd som grå starr och matt hornhinna och kunde bara precis ana skillnaden mellan ljus och mörker. Genom en operation vid vilken antingen linsen eller hornhinnan byttes ut fick de synen tillbaka, och mindre än två dygn senare deltog de i försöket.

Synen följer inte fingrarna

Här skulle de först med bindel för ögonen undersöka en kloss med fingrarnas känsel. Sedan avlägsnades bindeln, och uppgiften var nu att med ögonens hjälp skilja klossen från en kloss med en annan form eller fler knoppar.

Det kunde ingen av försökspersonerna. De gissade bokstavligt talat i blindo, trots att de kunde se. Då försöket upprepades med två av dem några dagar senare, då de hade vant sig vid synsinnet, svarade den ena rätt i 92 procent av fallen och den andra i 81 procent.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: