Schizofreni

Oreda i hjärnan kan medföra schizofreni

Nya, avancerade skannrar avslöjar att ett fel på de nätverk som skapar medvetenhet hos hjärnan orsakar schizofreni.

17 december 2014 av Karen Grubbe och Gorm Palmgren

Människor som lider av schizofreni har vanföreställningar. Nu har ett kinesiskt forskarteam kommit fram till att schizofrena personers medvetandenätverk har ett fel så att patienter inte kan skilja hallucinationer från verklighet.

Medvetandet arbetar i fem nätverk

På senare år har nya avancerade hjärnskannrar gjort det möjligt för forskare att följa en tankes väg i hjärnan. Skanningarna har avslöjat att vår hjärna arbetar i fem nätverk.

Två små nätverk övervakar konstant synen och hörseln, medan det större relevansnätverket håller koll på sinnesintrycken och värderar om de kräver aktivt handlande.

Sker det, aktiveras det stora handlingsnätverket, som meddelar alla relevanta hjärncentra om att utföra handlingen. Den mesta tiden är hjärnan dock upptagen med att lösa slumpartade tankar och dagdrömmar i det så kallade standardnätverket.

Normalt arbetar standardnätverket och handlingsnätverket växelvis, så att det ena kör på högtryck medan det andra ligger stilla. På det sättet växlar hjärnan lätt från en ofokuserad inre värld till en koncentrerad yttre värld.

Fel i nätverk i hjärnan skapar schizofreni

Nu har ett forskarteam med hjärnforskaren Wenbin Guo i spetsen dock visat att så fungerar inte nätverken hos personer som lider av schizofreni.

Forskarna undersökte medvetandenätverken hos schizofrena med en ny avancerad form av skanning. Hjärnskanningarna avslöjade att schizofrena hade en ovanligt hög aktivitet i standardnätverkets bakersta område och en ovanligt låg aktivitet i dess främsta område.

Forskare menar att felet i standardnätverket gör det svårt för schizofrena personer att skilja mellan sin inre reflexiva värld och den yttre handlingskrävande världen. Och det kan vara bakgrunden till deras vanföreställningar och hallucinationer.

Fakta: Vad är schizofreni?

Schizofreni är en psykisk sjukdom, som visar sig som förändringar i en persons tankar och beteende. En schizofren person kan i perioder vara helt inkapabel att skilja mellan verklighet och egna föreställningar. Sjukdomen startar typiskt i 15–30-års åldern, och män drabbas något oftare än kvinnor. Orsaker till schizofreni är mer eller mindre okända, men allt tyder på en blandning av arv och miljö. Läs fakta om schizofreni här

Läs mer om hjärnan och medvetenhet

Läs mer om medvetenhet i artiklen "Nu kan forskarna se en tanke".

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: